Ponownie w Ełku

W dniach 24-25 marca po raz kolejny będziemy pracować z grupą osób długotrwale bezrobotnych w Ełku. Naszym celem jest przede wszystkim złamanie schematu, w jakim tkwią ci, którzy nie mają pracy. Zmiana sposobu myślenia o sobie, właściwe określenie problemu i dostrzeżenie własnych umiejętności to gwarancja sukcesu. A dla nas wyzwanie.