Idea

Innovation Way to projekt szkoleniowo-konsultingowy mający na celu  rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia – myślenia wolnego od schematów, ale nie od reguł. To także wsparcie w obszarze podejmowania decyzji i wdrażania innowacji, czyli wprowadzania pomysłów w życie.

Kilka słów wyjaśnień.

Co to jest kreatywność? Człowiek kreatywny to ten, który ma wiedzę i umiejętności, a także motywację do tworzenia czegoś nowego i wartościowego dla niego lub jego otoczenia. To Einstein, twórcy Google, ktoś, kto wprowadził do swojej firmy przerwę na lunch czy osoba, która wymyśla kampanie reklamowe proszków do prania. To także Ty.

Kreatywność to umiejętność, którą każdy może rozwijać. Chcemy, aby kojarzono ją z realnymi i wartościowymi usprawnieniami, które można wprowadzać do organizacji czy też po prostu do własnego życia. Często tanie i proste rozwiązania przyczyniają się do obniżenia kosztów naszych inwestycji i wzrostu satysfakcji z tego, co robimy.

Czym jest innowacja? Innowacja to działanie, które niesie za sobą zmianę dotychczasowej sytuacji. Jest nowe i wartościowe dla danej osoby czy organizacji. To wdrożenie kreatywnych pomysłów w życie, ich weryfikacja w praktyce. Innowacją jest wprowadzenie żłobków i przedszkoli na terenie firm, jak również wymyślenie sposobu na oszczędzanie energii czy też stworzenie sklepu, którego wystrój wnętrza jest odwrócony do góry nogami – to znaczy chodzimy po suficie.

Zazwyczaj jest tak, że innowacje wprowadzają ludzie, których nazywamy kreatywnymi. Tylko często zapominamy o tym, że każdy jest kreatywny. Nie wszyscy jednak chcą lub mają szansę na rozwinięcie tej cechy. W dzisiejszych czasach jesteśmy świadomi istotnej roli, jaką odgrywa innowacja i kreatywność w rozwoju organizacji przyszłości. Często jednak sama świadomość nie wystarczy. Nie chodzi tu jedynie o to, by wydawać coraz więcej na tworzenie rozbudowanych struktur działów badań i rozwoju. Istotą wyzwania jest właściwe wykorzystanie potencjału ludzi, naszych zróżnicowanych umiejętności, odnalezienie własnej ścieżki rozwoju, a także poznanie narzędzi i technik myślenia w sposób niestandardowy.

W tym względzie Innovation Way to nowy sposób na rozwinięcie niezbędnych i pożądanych kompetencji poprzez warsztaty, spotkania, wzajemną inspirację i przekazywanie wiedzy.