Organizacja spotkania „MEET DOMAINERS”

Organizacja spotkania „MEET DOMAINERS”

Agnieszka Dryzek wykorzystała techniki stymulujące twórcze myślenie podczas sesji networkingowej przeprowadzonej dla grupy 85 z branży usług internetowych.

Uczestnicy mogli doświadczyć nowego sposobu autoprezentacji, co spotkało się z dużym zainteresowaniem.
Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o spotkaniu, zapraszamy na stronę: www.meetdomainers.pl