Bezrobotni bardziej kreatywni

We współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych w Augustowie, przeprowadziliśmy warsztaty twórczego myślenia dla osób bezrobotnych. Celem warsztatów było zwiększenie motywacji uczestników do budowania kreatywnej postawy w trakcie poszukiwania pracy lub pomysłu na własny biznes, a także rozwijanie umiejętności stosowania technik twórczego myślenia w procesie generowania, rozwijania i oceny pomysłów.

Dzięki warsztatom uczestnicy uzyskali nową perspektywę w spojrzeniu na siebie i swoją przyszłość oraz przekonali się o skuteczności wykorzystania niekonwencjonalnych metod autoprezentacji w trakcie poszukiwania pracy.